Konferencja o preterapii

Post date: 08-May-2013 16:29:26

Włodzimierz Korolczuk, Echo Katolickie, Siedlce, November 8, 2012

Gendawa jest 200-tysięcznym miastem w Belgii i była przez wiele lat tym dla tego kraju, czym jest Częstochowa dla Polski. To ponad tysiącletnie miasto położone jest nad siecią wodnych kanałów, nad którymi usytuowanych jest wiele starych, pięknych kościołów z X-wieczną katedrą Saint Bavo’s na czele.

Właśnie w Gendawie 26 i 27 października odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Pretherapy International Network Meeting" w znacznej części poświęcona preterapii i jej twórcy - zmarłemu w 2009 r. amerykańskiemu psychologowi Garry Prouty’emu.

W szpitalu im. św. Kamila konferencję poprowadził gospodarz i koordynator spotkania Dion van Werde, teoretyk i praktyk psychoterapii z tego szpitala. Na to naukowe spotkanie przyjechali przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Dani, Czech, Belgii oraz delegacja z Polski, którą reprezentowali: Alicja Mul, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Skórcu i psycholog z tej placówki Tadeusz Paciorek. Obsługę medialną ze strony polskiej poprowadził niżej podpisany.

Najogólniej można powiedzieć, że preterapia polega na bliskim oraz pełnym szacunku i empatii kontakcie terapeuty z mocno upośledzonymi pacjentami. W całej terapii to pacjent jest stroną aktywną. Terapeuta sprawuje nad nim opiekę, starając się tylko czasami pobudzić go do działania. Najistotniejsze jest nawiązanie kontaktu, ale niemniej ważne - oddziaływanie środowiska, w którym się znajduje pacjent. Chodzi najogólniej o to, aby z większej czy mniejszej zapaści psychicznej wyprowadzać powoli, ale skutecznie, a następnie wprowadzać daną osobę do środowiska tzw. normalnego.

Duże zainteresowanie wzbudził film dokumentalny przedstawiający osobę Garry Prouty’ego wygłaszającego wykład w 1986 r. w Chicago. Dodajmy tutaj, że podobny wykład tego wybitnego psychologa w 2006 r. na konferencji naukowej w Warszawie tłumaczył T. Paciorek.

Bez wątpienia wydarzeniem drugiego dnia wykładów była prezentacja ośrodka WTZ Caritas w Skórcu oraz dokonań Alicji Mul i Tadeusza Paciorka. Ci fachowcy wspaniałą angielszczyzną opowiadali o działalności placówki i wdrażanych w niej nowych metodach terapeutycznych. Prezentowany film z zajęć z pacjentami głęboko upośledzonymi w WTZ w Skórcu wywarł na zebranych wielkie wrażenie. Zebrani wygłosili mnóstwo pozytywnych opinii i nieraz bardzo trudnych pytań. Ktoś ze słuchaczy powiedział, że podobne metody stosuje się w Amsterdamie, w Holandii. Szkoda, że te działania nie są odpowiednio nagłaśniane medialnie. Wystąpienia naszych przedstawicieli przyjęto gromkimi brawami.