News


2019 Pre-Therapy International Network Meeting

posted Jul 9, 2019, 12:19 PM by Administrator pre-therapy.com   [ updated Sep 4, 2019, 1:48 AM by Mathias Dekeyser ]

Please register here.-

Dear friends and colleagues,

The meeting will take place  Friday the 25th and Saturday the 26th  of October, 2019.

As usual, the place to go to is the KARUS psychiatric hospital - campus Gent, located in the village of 9051 Sint-DenijsWestrem, Beukenlaan 20. This small town is situated at the edge of Gent, Belgium. The hospital is there, where we always did the network meetings, and was formerly known as "Sint-Camillus Psychiatric Hospital".

As usual, we start on Friday at 12h with lunch in the cafetaria. The meeting then goes on from about 13h till 17h. Afterwards we go into the town of Gent for dinner.

The following day, we start at about 8h30 and meet till about 16h.

The meeting is very casual and informal. It is meant as a kind of platform for people interested in Pre-Therpy, to share and discuss experiences, questions, projects, research and organisational things. There is room for intervision, presentations and role playing. We decide upon our own agenda, depending on who wants what and how. It would be nice if you prepare something to tell us who you are, what your connection with Pre-Therapy is, and what you offer and would like to get from this year's meeting.

Probably there will be people speaking different languages. Util now, this has never been a problem, since several people master several languages and translation can be taken care of, if wanted or needed.

A mail will be sent out on the discussion list with the costs involved and how to register. 
We anyhow try to keep costs at a minimum. 
Being a member of the Network gives you a discount.

So, get your calendar out, and start organising your trip to participate, engage, and thus contribute to the deepening, translation and spreading of Pre-Therapy, and help to bring it to the people who really need it.

Garry died 10 years ago, and we really want to make this network meeting a memorable event !

Hope to see you soon!

Dion - coordinator of the Pre-Therapy International Network - on behalf of the Belgian staff Bea Segers, Matthias Dekeyser, Paul Dierick and Jean-Marc Priels.

In attach you find a report of the 2018 meeting.

Please register here. -

Marlis Pörtner's handbooks translated into French

posted Oct 23, 2018, 2:27 AM by Mathias Dekeyser

Three major books about Pre-Therapy and Contact Work are now translated into french:
  • Prouty, G., Van Werde, D. & Pörtner, M. (2017). La Pré-thérapie. Le travail de contact dans l’Approche centrée sur la personne. (O. Zeller, Trad.) : Lyon, France: Chronique Sociale.
  • Pörtner, M. (2010). Ecouter. Comprendre. Encourager. L'approche centrée sur la personne dans l'accompagnement de personnes ayant un handicap mental et de personnes dépendantes. (O. Zeller, Trans.) Lyon: Chronique Sociales.
  • Pörtner, M. (2012). Accompagnement des personnes âgées avec l’Approche centrée sur la personne. (O. Zeller, Trad.) Lyon, France: Chonique Sociale.
More information can be found on the website of Chronique Social. 

Personzentrierte Psychotherapie bei eingeschränkten Kontaktfunktionen

posted Sep 5, 2018, 7:27 AM by Mathias Dekeyser

Momente der Begegnung durch Prä-Therapie und Klang

book cover
In der Personzentrierten Psychotherapie gibt es die von Garry Prouty entwickelte Methode der Prä-Therapie. Mit ihrer Anwendung können besondere Augenblicke von Beziehungserfahrung auch mit stark kontakteingeschränkten Menschen, die als „nicht therapiefähig“ gelten, erfahrbar werden – eine Möglichkeit, auch Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, Demenz oder langjährig hospitalisierte, chronische Psychiatriepatienten zu erreichen. Nach einer Einführung in Grenzbereiche reduzierter Wahrnehmung wird anhand von ausführlichen Fallberichten die Umsetzung der Prä-Therapeutischen Konzepte in die Praxis erläutert. Es werden außerdem Möglichkeiten aufgezeigt, auch mit Methoden der Klangtherapie auf nonverbalem Weg „in Kontakt“ zu kommen – und Kontakt ist laut Rogers die Voraussetzung für einen Begegnungsmoment. Die außergewöhnlichen Momente des „in-Kontakt-Seins“ werden aus personzentrierter Perspektive diskutiert, wobei besonderes Augenmerk gelegt wird auf die Themen: Aktualisierungstendenz, Empathie, Resonanz und dialogische Komponente. Ein roter Faden dieser Abhandlung ist die zentrale Frage: wo beginnt Psychotherapie?

Langner, L. (2017). Personzentrierte Psychotherapie bei eingeschränkten Kontaktfunktionen. Momente der Begegnung durch Prä-Therapie und Klang. Saarbrücken: AV Akademikerverlag.

Cliëntgerichte zorg voor psychosegevoelige mensen: Herstel en versterken van contact

posted Oct 19, 2017, 4:33 AM by Administrator pre-therapy.com

Specialisatie opleiding van FMS en het Pre-Therapy International Network
Waar? PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs-Westrem
Wanneer? 8 dagen, van midden oktober 2017 tot eind februari 2018

Het omgaan met psychosegevoelige mensen staat centraal in deze 8-daagse vorming. 
We bekijken het volledige traject dat je als hulpverlener kan gaan met een psychosegevoelig iemand. Zo leer je wat je kan doen om contact te maken met iemand die tijdens een psychotische crisis in zijn/haar eigen wereld opgesloten zit, maar ook hoe je samen herstelplannen maakt, om het herstelde evenwicht te borgen.
Herstelgericht werken is helemaal in. Psychosegevoelige cliënten zijn krachtige, mondige mensen die graag met hulpverleners in overleg gaan over datgene wat hun werkelijk aanbelangt. Een dergelijke samenwerking is echter niet altijd gemakkelijk te bekomen, lijkt soms onmogelijk, en is eigenlijk altijd het resultaat van een (lang) traject dat je samen hebt afgelegd.
In momenten van crisis vraag je je af wat cliënten nodig hebben, en wat je zelf kan doen, om het vertrouwen dat ontbreekt weer op te bouwen en om het contact met de dagelijkse realiteit, eigen gevoelens en communicatie met anderen weer te herstellen. In deze opleiding bieden we je handvatten om ook in de moeilijkste fasen de band tussen jou en je cliënt op te bouwen, te herstellen en te verstevigen. Inspiratie hierbij is Pre-Therapie, zoals ontwikkeld door prof. Dr. Garry Prouty (Chicago, †2009), oorspronkelijk geformuleerd als contact-herstellende, individuele begeleiding van ernstig en langdurig psychotische mensen. Ondertussen wordt deze cliëntgerichte praktijk beschreven als contactgericht werken en vooral in Europa verder uitgewerkt voor diverse doelgroepen en diverse hulpverleners in meerdere settings (geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking). Deze opleiding leert je deze manier van kijken, denken en heel concreet doen, eigen te maken.

Aanbod
Binnen de opleidingsdagen is er telkens ruimte voor een theoretisch/praktische input vanuit de staf, naast supervisie van een door de groepsleden aangebrachte situatie/casus. Bij het begin van deze opleiding formuleer je eigen leerdoelen. Het integreren van wat je leert wordt doorheen het opleidingstraject via groepssupervisie opgevolgd.
Je verkent de fasen in het herstelproces van psychosegevoelige mensen (1 opleidingsdag) en leert wat wel/niet helpend is. Je krijgt ook concrete richtlijnen voor de dagelijkse praktijk met psychosegevoelige mensen vanuit de cliëntgerichte relatieprincipes en je oefent een cliëntgerichte luisterhouding (2 dagen). Je leert het verschil tussen expressief en pre-expressief functioneren, hoe je die niveau’s van contact in iemands functioneren kan onderscheiden, en hoe je je kan aanpassen om iemand weer ‘met de voeten op de grond’ te zetten.
Je oefent Prouty’s contactreflecties en leert deze hanteren op het gepaste moment (2 dagen). Je ontdekt hoe deze vaardigheden bruikbaar zijn in de dagelijkse, multidisciplinaire zorg (1 dag) en hoe ze het herstelproces bevorderen. Tot slot leer je opbouwend werken met stemmen horen en andere buitengewone waarnemingen/ overtuigingen (1 dag) en verken je de mogelijkheden van een herstelplan (1 dag).

Doelgroep
De opleiding richt zich tot bachelors en masters die dagelijks werken met psychosegevoelige mensen, in de GGZ of andere zorgsectoren.

Data
2017: vrijdag 13/10, dinsdag 14/11, woensdag 15/11, vrijdag 01/12, vrijdag 15/12
2018: woensdag 17/01, vrijdag 02/02, vrijdag 23/02

Staf
●      Dion Van Werde, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs Westrem. Coördinator Pre-Therapy International Network.
●      Paul Dierick, dr. in de psychologie, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. PZ Duffel, ouderenpsychiatrie.
●      Mathias Dekeyser, klinisch psycholoog/ psychotherapeut. Mobiel Team GGZ Leuven.
●      Bea Segers, hoofdverpleegkundige, PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs Westrem.

Allen zijn Pre-Therapie trainer en actief lid van het Pre-Therapy International Network.
Op de eerste dag ontvangen we Tom Van den Abeele, ervaringsdeskundige UPC Sint-Kamillus (Bierbeek), als lesgever.

Kost
De opleiding kost 980 euro (KMO-portefeuille: 56 uur). Inbegrepen is het Nederlandstalig boek “Pre-Therapie: cliëntgericht werken met ernstig contactgestoorde mensen” (Prouty, Van Werde en Pörtner) en een cursusmap. Per opleidingsdag is een warme maaltijd (vis/vlees of veggie) inbegrepen in de inschrijvingsprijs.

Attest
Deelnemers ontvangen een attest van deelname, uitgegeven door FMS en het Pre-Therapy International Network.

Informatie & inschrijving
Aanmelden en vragen via mail: mathias.dekeyser @ gmail.com

Locatie
PZ Sint-Camillus, Beukenlaan 20 – 9051 te Sint Denijs Westrem.

Pour ceux qui ne sont pas prêts pour une thérapie

posted Oct 19, 2017, 3:13 AM by Administrator pre-therapy.com

Extrait du recension du livre "Pre-Thérapie" (Marc Olano, Le Cercle Psy, n°26, 2017)

La pré-thérapie s’adresse à des personnes en grande difficulté avec lesquelles la relation est souvent difficile à établir. Psychotiques, autistes, mutiques, déficients profonds ou Alzheimer, toutes sont susceptibles de bénéficier de cette méthode thérapeutique inspirée de l’Approche centrée sur la personne (ACP) de Carl Rogers. L’objectif : établir un contact en se servant d’éléments de réalité. Si pour Rogers, l’empathie pour le « client » et l’authenticité émotionnelle du thérapeute sont les points centraux de son dispositif, comment faire lorsqu’un échange standard n’est pas possible ?

Pour ceux-là, le psychologue américain Gary Prouty a inventé dans les années 1960 la pré-thérapie. Formé à l’ACP, il intervenait à l’époque dans un atelier protégé auprès de personnes déficientes et schizophrènes. S’inspirant des travaux du psychologue et philosophe américain Eugène Gendlin, partisan de l’approche humaniste en psychothérapie, et de Fritz Perls, fondateur de la Gestalt-thérapie, Gary Prouty suggéra de passer par le concret pour entrer en contact.

Prouty, G., Van Werde, D. & Pörtner, M. (2017). La Pré-thérapie. Le travail de contact dans l’Approche centrée sur la personne. (O. Zeller, Trad.) : Lyon, France: Chronique Sociale.

A busca de contato psicológico com autista através da Pré-Terapia

posted Oct 19, 2017, 2:23 AM by Administrator pre-therapy.com   [ updated Oct 19, 2017, 2:27 AM ]

Capa da revista
O diagnóstico clínico do Transtorno do Espectro Autista, nível 3 possui, como principal característica, um prejuízo no que fora denominado pelo psicólogo Carl Ransom Rogers, de Contato Psicológico. O estabelecimento e/ou restabelecimento do Contato Psicológico é o objeto de trabalho da técnica denominada Pré-Terapia, desenvolvida por Garry Prouty. Este estudo objetiva analisar o uso das técnicas da Pré-Terapia como ferramenta para desenvolvimento de Comportamentos de Contato na relação com um indivíduo diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, nível 3, atendido na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cascavel-PR. A pesquisa caracterizou-se de caráter exploratório, com delineamento quali e quantitativo, a qual, baseou-se em um estudo de caso único como contexto de problematização da temática abordada. Tem-se como propósito demonstrar o impacto dos procedimentos adotados com a Pré-Terapia, de modo a propor a utilização desta como método de intervenção com pessoas acometidas do Transtorno do Espectro Autista.

The search for psychological contact with autism through pre-therapy: a case studyThe clinical diagnosis of Autistic Spectrum Disorder, Level 3 has, as its main feature, a loss in what had been called by psychologist Carl Ransom Rogers, Psychological Contact. The establishment and / or restoration of Psychological Contact is the technique of the work object called Pre-Therapy, developed by Garry Prouty. This study aims to analyze the use of the techniques of Pre-Therapy as a tool for Contact Behaviors of development in relation to an individual diagnosed with Autism Spectrum Disorder, level 3, attended the Association of Parents and Friends of Exceptional Children (APAE) of Cascavel- PR. The study used an exploratory character, with qualitative and quantitative design, which was based on a single case study as problematic context of the theme. it has the purpose to demonstrate the impact of the procedures adopted by the Pre-Therapy, to propose the use of this method as an intervention with people suffering from Autism Spectrum Disorder. 

Freitas, A. W., & Maliszewski, R. (2016). A busca de contato psicológico com autista através da Pré-Terapia: Um estudo de caso. Revista Thêma et Scientia, 6(2E), 31-51.

Snoezelen

posted Feb 27, 2017, 2:45 AM by Administrator pre-therapy.com   [ updated Feb 27, 2017, 2:53 AM by Mathias Dekeyser ]

Jean-Marc Priels, reputable member of our network and Pre-Therapy trainer, passionately works with contact disabled clients and their caretakers. Hence his love for both Pre-Therapy and another contact method: SnoezelenOn the last PTIN meeting in Ghent, Belgium, Jean-Marc demonstrated the touching documentary "Snoezelen" by film-director Idriss Gabel. We discussed whether we recognized elements of Pre-Therapy, and broader, of the person-centred approach in Snoezelen. Pre-therapeutic contact work consists of reflecting, sitting next to the person; it is clear that the approach can be combined with Snoezelen.

The term "snoezelen" is a neologism formed from a blend of the Dutch "snuffelen" (to snuggle, also: to sniff) and "doezelen" (to doze, to snooze). Snoezelen is mostly non-verbal connecting; trying to make the person receptive and open to the sensorial environment, by offering security and providing a multi-sensory experience.  The Snoezelen-team wants people to be happy, feel comfortable and relaxed; and to foster well-being. Trust is important, as well as “to be with” the patients. The question is: How can we provide an environment where people can feel safe? An environment that can reduce tension?

Snoezelen sessions take place within a basic structure: there is a clear beginning and a clear end. At Sans Souci hospital, where Jean-Marc organizes Snoezelen sessions for psychotic clients, the coffee break after the session is an important element of the structure. It offers some closure, a return to regular interaction, and a chance to share experiences.  One participant wondered about the danger for "pathological fusion.” Jean-Marc clarified that participants and caretakers can have moments of fusion in Snoezelen, but one must also be able to step out again. Although intense emotional processes are observed in those sessions, Jean-Marc has rarely experienced real difficulties.

For more information, visit the international Snoezelen website: www.isna-mse.org

PCEP Special Issue on Pre-Therapy

posted May 3, 2016, 8:23 AM by Mathias Dekeyser

Yet another milestone in the history and literature of Pre-Therapy ... By the end of 2015, the PCEP journal has published the long awaited special issue on Pre-Therapy and Contact Work. This publication covers theoretical, scientific and practical topics accross the many current applications of Pre-Therapy, as well as an historical overview of its origins and development. It provides a state of the art of the field for those professionals who have heard of Pre-Therapy but are not very familiar with its scope and development. It also offers the Pre-Therapy adept a richness of deep insights and fresh findings.

"This issue of Person-Centered and Experiential Psychotherapies presents Pre-Therapy to the reader with state-of-the-art developments." (Introduction)

This important addition to the literature of Pre-Therapy includes the following contributions:
  • Van Werde, D., Sommerbeck, L., & Sanders, P.: Introduction to the special issue on Pre-Therapy.
  • Swan, K. L., & Schottelkorb, A. A.: Contact work in child-centered play therapy: a case study.
  • Courcha, P. : “She’s talking to me!” Training home carers to use Pre-Therapy contact reflections: an action research study.
  • Erskine, R.: Meeting Vincent: reconnections from behind the wall – Pre-Therapy in a psychiatric unit context.
  • Štěpánková, R.: The experience with a person with autism. Phenomenological study of the experience with contact and contact reflections.
  • Proctor, G.: A review of “Person-Centered practice at the difficult edge,” edited by Peter Pearce and Lisbeth Sommerbeck.
The whole issue and pdf-versions of its articles can be ordered online on the website of the PCEP journal.

Garry's 1986 workshop in Breda

posted Apr 1, 2016, 8:04 AM by Administrator pre-therapy.com   [ updated Apr 1, 2016, 8:34 AM by Mathias Dekeyser ]

Hans Peters
From October 21 to 23 1985, Hans Peters was a participant in Garry Prouty's workshop in Breda, which was organised by Bart Santen from Psychotherapeutic Center De Mark. Hans wrote a report of that workshop in the Dutch journal Ruit, titled "Prouty's Pre-Therapy Method and the Treatment of Hallucinations". A translated, English version of that review can be downloaded below.

"From an experiential/client-centred frame of reference, he gave a fascinating explanation of treatment methods for severely contact-disturbed mental deficients, autists, psychotics, and schizophrenics, along with the vision and theories which underlie these. What is new with Prouty is the category of patients that he treats, namely, the most severe forms of contact disturbance, regardless of the level of the client (in other words, ranging from mental deficients to the highly gifted), as well as the specific methods  he uses, methods which he has developed over the past 15 to 20 years in concrete dealings with patients (see bibliography) and which he has tried  to give a theoretical basis too."

At the time, Hans received much appreciation for this text from Garry. Garry himself organised translation of the document, but the translator and the year of translation is unknown. The report was originally published as:

Peters, H. (1986). Prouty’s Pre-Therapie methode en de behandeling van hallucinaties: een verslag. Ruit, Multidisciplinair Tijdschrift voor Ontwikkelingsstoornissen, Zwakzinnigheid en Zwakzinnigenzorg, 12(1), 26-34.
Peters, H. (1986). Prouty’s Pre-Therapie methode en de behandeling van hallucinaties: een verslag. Mededelingenblad Vereniging voor Rogeriaanse Therapie, 3, 34-46.

Katherine Fisenko's interview with Dion Van Werde for Moscow's National Research University

posted Sep 14, 2015, 8:08 AM by Mathias Dekeyser   [ updated Sep 14, 2015, 8:09 AM ]

Видеоинтервью с Дионом Ван Верде - координатор международного сообщества по пре-терапии. Пре-терапия - человеко-центрированная психотерапия с людьми, страдающими нарушением контакта. Пре-терапия применяется для людей с болезнью Альцгеймера, с серьезными трудностями в обучении (дети с задержкой в развитии, с трудностями в социальной, эмоциональной и физической сферах), с глубокой депрессий, с психозами, с диссоциациями, с множественными личностями.


Psychologist Dion Van Werde is the coordinator of the international community for Pre-Therapy, a person-centered psychotherapy for people with contact problems. Pre-Therapy is used for people with Alzheimer's disease, with severe learning difficulties (children with developmental delays, difficulties in social, emotional and physical areas), with a deep depression, with psychosis, with dissociation, or multiple personalities.

1-10 of 21